به سایت جی پی اس خراسان خوش آمدید.

شرایط گارانتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

موارد ابطال گارانتی

 خرابی ناشی از ضربه ، شكستگی ، استفاده از ولتاژ نامناسب ، آتش سوزی ، آبديدگی ، شوك الكتريكی،حوادث طبيعي، كار در محيط آلوده به گرد و غبار بسيار زياد يا رطوبت منجر به زنگ زدگی يا تجمع قطرات آب روی قطعات ، اتصال دستگاه به برق ، همچنين خرابی ناشی از اتصال به دستگاه ها و لواز م جانبي غير اصلی ،با تشخيص كارشناسان ما مشمول خدمات و ضمانت نمی باشد .

 دستگاه مطابق با مدل و شماره سريال و مدت زمان مندرج در اين كارت مشمول گارانتی می باشد .

 هرگونه تغيير در قطعات سخت افزاري و استفاده از آداپتورهاي متفرقه

شرایط گارانتی سیستم های ردیاب مدل DNO

 خريدار موظف است در هنگام خريد از سالم بودن كارت ضمانت ، تطابق سريال محصول و شماره سريال ذكر شده بر روي كارت ضمانت اطمينان حاصل كند .

 در صورتي كه اشكال دستگاه ناشي از استفاده نادرست از دستگاه باشد ، رفع اشكال با اخذ هزينه هاي لازم صورت مي پذيرد

 مدت زمان گارانتي دستگاه بر اساس تاريخ ثبت دستگاه برروي پنل اينترنتي كه همان زمان نصب و راه اندازي است مورد قبول مي باشد

 ارايه خدمات گارانتي فقط با همراه داشتن كارت مقدور است.

 هرگونه تغيير در مشخصات فني دستگاه )ذكر شده در كارت گارانتي ( و يا باز شدن دستگاه توسط افراد غير مجاز با تشخيص كارشناسان شركت پيشگام صنعت آرشيد موجب ابطال گارانتي مي گردد.

 دستگاه هاي خارج از گارانتي در صورت امكان ، با اخذ هزينه هاي مربوطه تعمير خواهند شد.

 با توجه به تغيير و تحول سريع در تكنولوژي ، در صورت نياز به تعويض و موجود نبودن دستگاه با مدل اصلي، دستگاهي با مدل مشابه و با احتساب قيمت روز ارايه خواهد شد .

 هر گونه تغيير يا از بين رفتن نرم افزار داخلي دستگاه ) Firmware ( توسط اشخاص غير مجاز شامل گارانتي نخواهد بود

 گارانتی صرفا سخت افزار دستگاه را تحت پوشش قرار داده و شامل خسارات جانبي و نرم افزاري نمي باشد.

 هرگونه آسيب ديدگي ايجاد شده به دليل بسته بندي نامناسب در زمان ارسال بر عهده خريدار بوده و شركت هيچگونه مسئوليتی بابت آن ندارد .

 مسئوليت حمل و نقل كالاي معيوب به بخش گارانتي شركت  و بالعكس بعهده مشتري مي باشد.

 دارنده كارت گرانتي به عنوان صاحب كالا تلقي مي شود و فقط در قبال ارائه رسيد ، كالا تحويل داده خواهد شد.

 تعميرات انجام شده بر روي قطعات بدون گارانتي تا يكماه تحت ضمانت شركت  خواهد بود.

 چنانچه زمان انجام خدمات بيش از يك هفته به درازا بيانجامد خريدار می تواند تقاضای دريافت دستگاه جايگزين نمايد . در اين صورت ، دستگاهی با مشخصات مشابه يا نزديك به دستگاه در دست تعمير بطور موقت و به صورت امانت در اختيار خريدار قرار خواهد گرفت .

 گارانتي فقط شامل دستگاه اصلی بوده و شامل وسايل جانبی از قبيل آنتن ها، كابل، باتری،بلندگو ، ميكرفن و ... نمی باشد.

 در صورت تشخيص غيرقابل تعمير بودن كالای تحت گارانتي، دستگاه جايگزين مطابق دستگاه معيوب و يا مشابه و هم رده آن محصول به مشتري ارائه می گردد